Vytlačovacie linky

Nové R & D centrum – most od vývoja k výrobe

Hlavnou a neodmysliteľnou súčasťou vývoja a výroby akýchkoľvek zariadení je možnosť a disponibilita testovacieho centra, ktoré umožní technikom včas odhaliť a otestovať nielen typ a funkcie zariadenia, ale i predísť či vyriešiť technologické problémy vo výrobnej prevádzke.

KONŠTRUKTA- Industry, a.s.

– výrobca strojov a zariadení pre pneumatikársky priemysel, s hlavným zameraním na vytlačovacie a strihacie linky, zaznamenáva v posledných rokoch kontinuálny rast spoločnosti a rozširuje svoje portfólio zákazníkov a výrobkov. V posledných rokoch zaznamenala značné úspechy na medzinárodnom poli, svojich zákazníkov má v Európe, v Ázii, v Afrike. Úspešne sa etablovala na čínskom trhu a export tejto firmy predstavuje 75% obratu. Spolu so zvyšovaním podielu na trhu rastie aj jej zodpovednosť voči užívateľom i budúcim zákazníkom.

Z tohto dôvodu KONŠTRUKTA - Industry dospela k rozhodnutiu

vybudovať nové Výskumno-vývojové centrum. Jeho hlavným poslaním je vývoj a skúšky nových funkčných prvkov pre vytlačovacie zariadenia a linky pomocou simulácie technologických procesov zhodných s podmienkami vo výrobe pneumatík.

V hlavnej časti priestorov nového centra

je umiestnený vytlačovací stroj s priemerom extrúdera 120 mm, ktorý je v porovnaní so štandardným vytlačovacím strojom vybavený rôznymi doplnkovými snímačmi. Tieto umožňujú detailne sledovať a zaznamenávať prebiehajúci proces extrúzie. Okrem neho je v ňom nainštalovaný aj zásobovací dopravník, temperačné stanice, zrážací dopravník a ďalšie príslušenstvo. Pribudol už aj nový typ chladiaceho zariadenia - vodná špirálová chladička, ktorá je výsledkom úspešného výskumu a vývoja technikov R & D oddelenia. Prečo firma, ktorá takmer sériovo už niekoľko rokov úspešne vyrába vytlačovacie stroje, potrebuje stavať skúšobný vytlačovací stroj za státisíce eur? Odpoveď je hlavne pre odborníkov veľmi jednoduchá: ďalší rozvoj nie je možný bez technologickej podpory. Je potrebné vedieť analyzovať jednotlivé etapy procesu, poznať vplyv jednotlivých parametrov na celý proces, vedieť hodnotiť kvalitu procesu, ale aj kvalitu výstupov. Experimentálne skúsenosti umožňujú konštruovať funkčné prvky, technologické uzly aj celé výrobné linky.

Možnosť praktického overenia priebehu procesov

pri zmene vstupov umožní rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky spracovateľov (zákazníkov), hlavne pri súčasných trendoch na uplatnenie nových typov syntetických kaučukov, resp. upravovaných kaučukových zmesí. KONŠTRUKTA-Industry vybudovaním výskumno-vývojového pracoviska presvedčí jej budúceho partnera o tom, že sa stretáva s technicky a technologicky zdatným dodávateľom, ktorý kladie dôraz na spokojnosť zákazníka a robí všetky kroky na jej udržanie.

FaLang translation system by Faboba