Veterný tunel

Nové výrobky

  • zariadenie navrhnuté VZLÚ, a.s. a realizované KONŠTRUKTOU - Industry, a.s. Trenčín
  • umožňuje experimentálne stanovenie statických i dynamických účinkov vetra na zmenšených modeloch budov a konštrukcií, respektíve ich častí, ktoré sú umiestnené v turbulentnom prúdení, simulujúcom prirodzený vietor v rôznych kategóriách terénu.
  • v prednej časti veterného tunela pri laminárnom prúdení možno realizovať skúšky úsekových modelov a tiež sledovať javy aeroelastickej nestability a prípadné rezonančné účinky štíhlych konštrukcií od účinkov vetra.

Rýchlosť: 0,3 - 32 m/s
Prierez: 2600 x 1600 mm
Dĺžka: 26,350 m

MOŽNOSTI

  • v prednej časti veterného tunela pri laminárnom prúdení možno realizovať skúšky úsekových modelov a tiež sledovať javy aeroelastickej nestability a prípadné rezonančné účinky štíhlych konštrukcií od účinkov vetra.
  • vyšetrovanie miestnych tlakov, plošného a celkového zaťaženia vetrom pri rôznych smeroch vetra
  • stanovenie stredného a fluktuačného zaťaženia vetrom na konštrukcie netypických tvarov, kde účinky vetra nie je možné stanoviť z noriem.
  • stanovenie účinkov vetra v úrovni chodcov a sledovanie a optimalizovanie veternej pohody v husto zastavanom území.

VÝHODY

  • pozdĺžne rozloženie statického tlaku nad medznou vrstvou, ktoré pri vývoji ovplyvňuje stav medznej vrstvy, sa upravuje vloženým stropom s nastaviteľnou kontúrou
  • značná šírka celej pracovnej časti pri terénnych a topografických štúdiách, kde sa zisťuje charakter prúdenia nad komplikovaným terénom
  • značná šírka celej pracovnej časti pri určovaní čistoty ovzdušia pri modelovaní rozptylových polí plynných emisií a toxických prípadne rádioaktívnych látok

veterny-tunel-prierez

FaLang translation system by Faboba