Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť

Sídlo:
K výstavisku 13, 912 50 Trenčín

Štatutárny zástupca:
Ing. Ľubomír Plško - predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Lobotka – podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Santa – člen predstavenstva
Ing. Igor Širila – člen predstavenstva

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Ján Dugáček, tel.:032 7404 374,
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Spoločnosť KONŠTRUKTA - Industry a.s. je prijímateľom prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie a Kohézneho fondu na realizáciu projektov na podporu výskumu a vývoja, resp. na podporu podnikania. V súlade s výškou intenzity pomoci sa spoločnosť zaraďuje podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) do kategórie verejných obstarávateľov, s povinnosťou postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO.


Profil verejného obstarávateľa slúži na poskytovanie informácií o aktuálnych a vykonaných obstarávaniach tovarov, služieb a stavebných prác realizovaných v rámci projektov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie alebo Kohézneho fondu.
Pri realizácii nadlimitných zákaziek informuje o všetkých relevantných krokoch, ktoré verejný obstarávateľ v procese zákazky vykonáva v súlade s §49a ods.1 ZVO.

Prehľad štvrťročných súhrnných správ zákaziek realizovaných podľa §9 ods. 9

Podlimitné zákazky

Kód výzvy: KaHR – 13SP-1201
Názov projektu: Priemyselný výskum nových metodických postupov pre návrh technológie chladenia gumárenských pásových polotovarov

FaLang translation system by Faboba