Okruhy diplomových prác

1. Výpočet a optimalizácia montovanej nosnej plošiny podľa zadania.

Popis plošiny:

Slúži ako nosná plošina pre súbor pracovných zariadení pre vytlačovanie gumových profilov. Z hľadiska prepravy a montáže u zákazníka je plošina rozdelená na niekoľko hlavných podskupín vzájomne pospájaných skrutkovými spojmi. Jednotlivé podskupiny sú:

  • Nosné stĺpy
  • Nosná spodná úroveň plošiny
  • Nosná horná pochôdzková úroveň plošiny

okruh-1

V rámci konštrukcie sú použité profily HEM, U

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

Témy diplomových prác:
Téma č.1   Statický výpočet plošiny + optimalizácia profilov z hľadiska celkového namáhania

Téma č.2  Výpočet plošiny od dynamických účinkov zaťaženia + strata stability

Téma č.3  Statický výpočet plošiny + dimenzovanie skrutkových a zvarových spojov

2. Návrh a optimalizácia rezacích strojov

Popis zariadenia:

Rezací stroj je technologickým zariadením pre pneumatikársky linky. Slúži na delenie vytlačovaných profilov nekonečnej dĺžky na vopred definovanú dĺžku. Skladá sa z pevného základného rámu na ktorom sa nachádza pohyblivý suport rezacieho zariadenia

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

okruh-2

Témy diplomových prác:

Téma č.1  Statická analýza rámu MKP

Téma č.2  Riešenie nosnej konštrukcie pomocou ITEM hliníkových profilov

Téma č.3  Dynamická analýza

3. Optimalizácia konštrukcie zadného podávania nožníc pre SLO linky

Popis zariadenia:

Zadné podávanie je súčasťou Strihacích liniek oceľokordov (SLO). Slúži pre podanie materiálu do ďalšieho zariadenia, ktorým sú nožnice. Sú naň kladené zvýšené požiadavky z hľadiska tuhosti a rýchlosti posuvov

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

okruh-3

Témy diplomových prác:

Téma č.1  Statická analýza rámu MKP

Téma č.2  Dynamická analýza

4. Návrh variantného systému zamykania mono vytlačovacej hlavy

Popis zariadenia:

Vytlačovacia hlava mono je súčasť mono vytlačovacieho stroja. Slúži pre upnutie nástrojov pre definovanie výsledného tvaru vytlačovaného profilu. Skladá sa z pevnej často osadenej na už spomínanom vytlačovacom stroji a odklopnej časti, ktorá umožňuje prístup k dutine z dôvodu jej čistenia. Odklopná časť je uzamknutá s pevnou časťou pomocou čeľustí, ktoré môžu byť pridržiavané pomocou:

  • Mechanicky pomocou skrutky
  • Mechanicky pomocou excentra
  • Hydraulického valca
  • Elektromechanickým prevodom

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

okruh-4

Témy diplomových prác:

Téma č.1  Návrh zamykacích mechanizmov a ich vzájomné porovnanie

5. Optimalizácia konštrukcie dopravníkov z hľadiska technologičnosti konštrukcie

Popis zariadenia:

Dopravníkový systém je základný systém, ktorý slúži na premiestňovanie vyrábaného produktu medzi jednotlivými po sebe nasledujúcimi zariadeniami

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

Témy diplomových prác:

Téma č.1         Variantné riešenia konštrukcie podľa profilov. Zhodnotenie z pohľadu ceny a prácnosti jednotlivých variantov riešenia

6. Optimalizácia konštrukcie dopravníkov z hľadiska tuhosti pre varianty z predchádzajúcej úlohy

Popis zariadenia:

Dopravníkový systém je základný systém, ktorý slúži na premiestňovanie vyrábaného produktu medzi jednotlivými po sebe nasledujúcimi zariadeniami

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

Témy diplomových prác:

Téma č.1         Na základe úlohy zaoberajúcej sa technologickosťou konštrukcie vykonať statické a dynamické prepočty jednotlivých variantov. Zhodnotenie jednotlivý riešení s odporučením pre prax

7. Optimalizácia konštrukcie lemovacieho zariadenia z hľadiska technologičnosti konštrukcie

Popis zariadenia:

Lemovacie zariadenie je súčasťou strihacích liniek oceľokordu (SLO). Používa sa na olemovanie spojitého pásu ústrižkov lemovacími pásikmi.

Súčasťou zadania bude kompletný model spolu s definovanými okrajovými podmienkami

okruh-7

Témy diplomových prác:

Téma č.1         Variantné riešenia konštrukcie podľa profilov. Zhodnotenie z pohľadu ceny a pracnosti jednotlivých variantov riešenia

FaLang translation system by Faboba